Welkom bij Kindcentrum De Linde

Kindcentrum De Linde is een openbaar kindcentrum. Iedereen is er welkom. Het openbare kindcentrum draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen door aandacht te geven aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Het kindcentrum is een ontmoetingsplaats voor kinderen ongeacht hun nationaliteit, ras en levensbeschouwelijke opvattingen, geloofs- en/of levensovertuiging.

Onze missie is het verzorgen van het best denkbare onderwijs voor al onze leerlingen op ons kindcentrum. Het begrip onderwijs zien we breed. Het is spelen, onderwijzen, ervaringen opdoen, vaardigheden aanleren, oefenen, leren denken, leren samenwerken, leren leren, maar ook opvoeden.

We werken en hechten waarde aan respectvolle omgangsvormen, beheerst taalgebruik, oprechtheid, rechtvaardigheid, zorgvuldigheid en democratisch besef. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden:

- Veiligheid

- Zelfstandigheid

- Nieuwsgierigheid

- Rust

Peuterspeelgroep De Tijgers, voor- en buitenschoolse opvang De Poema's

 Op ons kindcentrum bieden wij een breed aanbod opvang en peuterspeelgroep. Peuterspeelgroep De Tijgers is onze peuterspeelgroep en is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08.15 uur - 12.15 uur. De locatie is een VVE locatie. 

Buitenschoolse opvang "De Poema's" is vanaf schooljaar 2023-2024 dagelijks geopend. Op elke doordeweekse dag kunnen kinderen tot 18.00 uur naar de buitenschoolse opvang. Voorschoolse opvang is ook elke dag mogelijk en dan vanaf 07.00 uur. De tijden zijn richttijden en de mogelijkheid bestaat om een half uur eerder te brengen en/of een half uur later te halen. 

Voor meer informatie kunt u bellen met Klantadvies van KiWi (0597) 43 18 44 of met de school (0597) 64 60 04. Natuurlijk kunt u ook mailen naar: kiwi@kinderopvangkiwi.nl of naar s.vander.werff@sooog.nl. 

Ga naar deze pagina voor meer informatie over voor- en buitenschoolse opvang De Poema's.

Klik hier voor meer informatie over onze peuterspeelgroep De Tijgers.   

Meer informatie over KiWi vindt u op de website: Website van KiWi

 

Enthousiast geworden en uw zoon/dochter direct aanmelden? Dat kan!

 Klik hier om uw zoon/dochter direct aan te melden

 

Social Schools

Op Kindcentrum De Linde werken we sinds september 2023 met het ouderportaal Social Schools. Alle communicatie met onze ouder(s) en verzorger(s) verloopt via dit ouderportaal. Alle ouders hebben inloggegevens gekregen. Mocht u problemen ondervinden met Social Schools, neemt u dan contact op met Simon van der Werff.  

Klik hier om naar de inlogpagina van Social Schools te gaan

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Kindcentrum De Linde

Ieder kind is uniek. Ons ideaal is elk kind dat te leren wat het aan kan. Elk kind moet de kans krijgen zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen op het gebied van kennis en (basis)vaardigheden. We willen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen, dat ze onafhankelijk, creatief en kritisch leren denken, dat ze goed kunnen samenwerken en dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces.


Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen. Het hebben van hoge verwachtingen draagt eraan bij dat leerlingen méér en beter leren. Het is goed voor de ontwikkeling van leerlingen als we van iedereen dezelfde hoge verwachtingen hebben. Dit vergt doorzettingsvermogen. Juist bij tegenslag heeft een leerling doorzettingsvermogen nodig om zijn/haar doel te halen. Het is een eigenschap/competentie die je kunt ontwikkelen door te focussen op je doel en de tegenslag als een kans te zien.

 

Het laatste nieuws

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

SOOOG Magazine oktober 2023

Gepubliceerd door: SOOOG
Lees in het allernieuwste SOOOG Magazine, De Kindertalentenfluisteraar, Lessen van het speciaal basisonderwijs, ‘Andere ouders doen ook maar wat' en nog veel meer interessante artikelen.
 

SOOOG Courant

Gepubliceerd door: SOOOG
Met trots delen wij de ‘SOOOG Courant 2022’, de publieksversie van het bestuursverslag. Met deze courant legt SOOOG verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
 

 Kindcentrum De Linde

Directeur: Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl