Welkom bij Kindcentrum De Linde

De Linde is geen doorsnee school.

Een vakbekwaam en ervaren team levert al jaren een hoge kwaliteit van onderwijs. De school staat bekend om haar structuur, orde en veiligheid, waardoor kinderen zich maximaal kunnen ontplooien.

De Linde is een openbare school in het centrum van Nieuwe Pekela. De school wordt bezocht door gemiddeld 140 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over zeven groepen. De gemiddelde groepsgrootte is ca. 23 leerlingen. De leerlingen komen uit alle lagen van de bevolking. Het niveau van leerlingen en van groepen kan onderling behoorlijk verschillen. Op de Cito-eindtoets scoort de school gemiddeld, met uitschieters naar boven en naar beneden.

 

Peuterspeelgroep De Tijgers, voor- en buitenschoolse opvang De Poema's

 

Vanaf schooljaar 2021-2022 starten wij op onze school met een peuterspeelgroep, voorschoolse én een buitenschoolse opvang.

De peuterspeelgroep is een VVE locatie en geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 08.15 uur - 12.15 uur.

De buitenschoolse opvang start op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 uur - 18.00 uur. Voorschoolse opvang is mogelijk op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend vanaf 07.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u bellen met Klantadvies van KiWi (0597) 43 18 44 of met de school (0597) 64 60 04. Natuurlijk kunt u ook mailen naar: kiwi@kinderopvangkiwi.nl of naar s.vander.werff@sooog.nl. 

 

Ga naar deze pagina voor meer informatie over voor- en buitenschoolse opvang De Poema's.

 

Klik hier voor meer informatie over onze peuterspeelgroep De Tijgers.   

 

Meer informatie over KiWi vindt u op de website: Website van KiWi

 

Aanmelden voor de peuterspeelgroep en BSO kan ook via de contactpagina: Contactpagina van KiWi

 

Mijn School

Op Kindcentrum De Linde werken we sinds september 2019 met Mijn School. Alle communicatie met onze ouder(s) en verzorger(s) verloopt via dit ouderportaal. Alle ouders hebben inloggegevens gekregen. Mocht u problemen ondervinden met Mijn School, neemt u dan contact op met Simon van der Werff.  

Klik hier om naar Mijn School te gaan

Kindcentrum De Linde

De uitgangspunten van De Linde zijn de kenmerken van een adaptieve en effectieve school. Het betreft relatie, competentie en autonomie en aandacht voor de resultaten. Een veilige en vertrouwde omgeving is daarvoor noodzaak. Het doel is tevens de kinderen een positief-kritische houding bij te brengen (ook tegenover zich­zelf), ze zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam te maken. We willen het eigene van ieder kind respecteren en zijn/haar gevoelsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen beschermen. Kinderen moeten leren zelf verantwoordelijkheden te dragen op school en ook later in de maatschappij.

Kinderen zullen moeten leren creatief om te gaan met hun mogelijkheden en beperkingen. Kin­deren kunnen ook veel leren van fouten en conflicten. Uiteindelijk moeten ze een positieve kijk ontwikkelen op zichzelf en op de samenleving.

Het laatste nieuws

Nieuwsbrief SOOOG

Gepubliceerd door: OBS de Linde
In de bijlage sturen wij u een nieuwsbrief van ons bestuur SOOOG. De nieuwsbrief is gericht aan ouder(s)/verzorger(s).
 

Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) - juni 2022

Gepubliceerd door: SOOOG
Het schooljaar zit er bijna op en de leerlingen hebben weer een volgende stap gezet in hun ontwikkeling. Met die ontwikkeling zijn wij elke dag heel druk bezig. Juist daarom willen wij als SOOOG intensief samenwerken met Kinderopvang Winschoten (KiWi).
 

SOOOG COURANT

Gepubliceerd door: SOOOG
Goede communicatie is belangrijk. Daarom schrijft het bestuur van SOOOG ieder jaar een bestuursverslag. Het bestuur legt met dat verslag verantwoording af. De SOOOG Courant is de publieksversie van dit bestuursverslag waarin alle informatie op een prettig leesbare manier wordt verteld.    
 

 Kindcentrum De Linde

Directeur: Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl