Visie, missie en kernwaarden

Visie

Ieder kind is uniek. Ons ideaal is elk kind dat te leren wat het aan kan. Elk kind moet de kans krijgen zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen op het gebied van kennis en (basis)vaardigheden. We willen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen, dat ze onafhankelijk, creatief en kritisch leren denken, dat ze goed kunnen samenwerken en dat ze zelf de verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces.

Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen. Het hebben van hoge verwachtingen draagt eraan bij dat leerlingen méér en beter leren. Het is goed voor de ontwikkeling van leerlingen als we van iedereen dezelfde hoge verwachtingen hebben. Dit vergt doorzettingsvermogen. Juist bij tegenslag heeft een leerling doorzettingsvermogen nodig om zijn/haar doel te halen. Het is een eigenschap/competentie die je kunt ontwikkelen door te focussen op je doel en de tegenslag als een kans te zien. Dat vraagt veel van leerlingen.

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast zien we dat door de ontwikkeling van digitale middelen/media globale grenzen vervagen, het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. 

Missie

Onze missie is het verzorgen van het best denkbare onderwijs voor al onze leerlingen op ons kindcentrum. Het begrip onderwijs zien we breed. Het is spelen, onderwijzen, ervaringen opdoen, vaardigheden aanleren, oefenen, leren denken, leren samenwerken, leren leren, maar ook opvoeden.
We werken en hechten waarde aan respectvolle omgangsvormen, beheerst taalgebruik, oprechtheid, rechtvaardigheid, zorgvuldigheid en democratisch besef. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden:

- Veiligheid
Samen leren begint bij veiligheid en wederzijds vertrouwen. Wij hebben respect voor elkaar, laten ieder in zijn waarde en hebben oog voor elkaar. Jezelf kunnen zijn en je gewaardeerd voelen zijn belangrijke voorwaarden om veiligheid te creëren.

- Zelfstandigheid
Het bevorderen van zelfstandigheid vinden wij belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Kinderen die een succeservaring opdoen omdat zij ervaren zélf iets te kunnen, ontwikkelen daardoor zelfvertrouwen.

- Nieuwsgierigheid
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en staan vol verwondering in het leven. Nieuwsgierigheid is een motor voor het leren en ontwikkelen. Als je nieuwsgierig bent heb je een open blik, ben je benieuwd naar hoe het zit en wat de volgende stap kan zijn.

- Rust
We hechten waarde aan rust in het kindcentrum. Duidelijke afspraken en routines zorgen voor een prettige leer- en werkomgeving waardoor kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen.

 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 Kindcentrum De Linde

Directeur: Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl