Over ons

Kennis en vaardigheden krijgen echte waarde wanneer ze in de praktijk kunnen worden toegepast. Onderwijs is denken en doen. De verbinding tussen theorie en praktijk, de samenhang met de omgeving maken het onderwijs betekenisvol en stimuleren de motivatie en de betrokkenheid.

Visie

Zonder een innerlijke motivatie wordt er weinig tot niets geleerd. Het onderwijs zal ruimte moeten bieden aan de eigen interesses van het kind, zal de buitenwereld bewust binnen moeten halen en erop uit moeten trekken.
Voor de betrokkenheid en de motivatie is het van groot belang dat de ontwikkelingsfasen van het kind worden herkend en gerespecteerd. Het aanbieden van leerstof waar een kind nog niet aan toe is, is zinloos en verstoort de ontwikkeling. Ouders en school mogen hoge verwachtingen koesteren, maar deze moeten in verhouding staan tot de mogelijkheden van het kind.

De kinderen van nu worden opgeleid voor een toekomst die we niet kennen. Kennis veroudert snel. We leggen de nadruk op universele waarden en vaardigheden. Hieronder de belangrijkste in willekeurige volgorde:

 • Het waarderen van verschillen
 • Respect
 • Verdraagzaamheid
 • Empathie
 • Solidariteit
 • Weerbaarheid
 • Discipline
 • Flexibiliteit
 • Beheersing
 • Systeemdenken
 • Duurzaamheid
 • Betrokkenheid
 • Doorzettingsvermogen
 • Creativiteit en inventiviteit

Missie

Om onze visie uit te kunnen voeren stellen we het kind centraal en creëren we een veilige en uitdagende leer- en leefomgeving. Om onze doelen te bereiken stellen we hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de leraren.

De leraren zijn de professionals, die het elke dag weer waar moeten maken en die een houding hebben dat het altijd beter kan.
Onderwijs is teamwork en het team ontwikkelt zich steeds door van elkaar te leren en scholing te volgen. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Dat vergt een open blik naar buiten en een inspanning om bij de tijd te blijven. De digitale revolutie zal het onderwijs de komende jaren een ander gezicht geven. Als school streven we er naar de modernste leermiddelen te gebruiken, middelen die het mogelijk maken het onderwijs steeds beter af te stemmen op de individuele ontwikkeling van de kinderen.

 Kindcentrum De Linde

Directeur: Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl