Nieuws

Vakantierooster schooljaar 2020 - 2021

Gepubliceerd door: OBS de Linde
In de bijlage vindt u alvast het vakantierooster voor het schooljaar 2020 - 2021.  Let op: in dit vakantierooster staat dat Goede Vrijdag géén vrije dag is. Meestal gebruiken wij deze dag als margedag. Echter, de margedagen voor het nieuwe schooljaar zijn nog niet bekend dus hier kunnen nog geen garanties over worden gegeven. 
 

Nieuwsbrief SOOOG voor ouder(s)/verzorger(s)

Gepubliceerd door: OBS de Linde
Namens ons bestuur SOOOG stuur ik u in de bijlage een nieuwsbrief voor ouder(s)/verzorger(s).
 

Vakantierooster 2020 - 2021

Gepubliceerd door: OBS de Linde
In de bijlage vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2020 - 2021. 
 

EU Schoolfruit

Gepubliceerd door: OBS de Linde
Ook in het schooljaar 2020-2021 hebben wij ons als school aangemeld voor het programma: EU Schoolfruit. Wij vinden het geweldig dat we ook dit schooljaar weer mee mogen doen!  Dit betekent dat wij vanaf week 46 (week van maandag 9 november tot en met vrijdag 13 november) de eerste levering schoolfruit krijgen. Het schoolfruit wordt dan 20 weken lang, elke dinsdag op school gebracht. Helaas weten wij niet op welk tijdstip de levering plaats gaat vinden en daarom zijn onze schoolfruit dagen: woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen krijgen de kinderen dus schoolfruit van school. Uiteraard is het toegestaan dat kinderen ook hun eigen fruit meenemen. Het fruit wisselt wekelijks. In de bijgevoegde informatiebrief leest u meer informatie en kunt u zich bijvoorbeeld aanmelden voor een nieuwsbrief. 
 

Informatieflyer peuterspeelgroep en BSO

Gepubliceerd door: OBS de Linde
In de bijlage sturen wij u een informatieflyer met informatie over peuterspeelgroep De Tijgers en buitenschoolse opvang De Poema's. 
 

SOOOG MAGAZINE 2021 - FEBRUARI

Gepubliceerd door: SOOOG
Wij zijn ontzettend trots op alle mooie ontwikkelingen die wij zien. Zonder al ons personeel dat op het moment van schrijven heel druk is met het vormgeven van afstandsonderwijs en noodopvang, zouden die ontwikkelingen niet mogelijk zijn. Het geeft ons vertrouwen dat we met elkaar de toekomst goed tegemoet kunnen zien en daar zijn we heel trots op. Omdat alle kinderen in onze regio, ook in deze tijd, recht hebben op het allerbeste onderwijs en de allerbeste opvang.
 

Vakantieoverzicht 2021-2022

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakanties voor 2021-2022 zijn bekend.   
 

Tips voor online veiligheid van kinderen

Gepubliceerd door: OBS de Linde
Kinderen zitten steeds vaker op internet. Door de hoeveelheid informatie die online te vinden is, biedt dit mooie kansen. Internettende kinderen kunnen echter ook gevaar lopen. 
 

 Kindcentrum De Linde

Directeur: Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl