Schoolberichten

Vanaf het schooljaar 2019 - 2020 gaan wij starten met het ouderportaal "Mijn School". Op den duur betekent dit dat de schoolberichten komen te vervallen. In Mijn School is alles te vinden rondom nieuwsberichten, documenten, geplande activiteiten, spoedberichten en foto's. Alle ouders die kinderen op onze school hebben, krijgen een account. Mocht u nog geen account hebben of problemen ondervinden met uw account? Neem dan even contact met Simon v.d. Werff.

 

Totdat Mijn School volledig werkt en alle ouders een account hebben, zullen er nog schoolberichten gemaakt worden. Deze zijn hieronder te lezen.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 OBS de Linde

Clusterdirecteur: Mevr. Annet Wortelboer

Schoolcoördinator: Dhr. Simon van der Werff

Verl. Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl