Medenzeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een officiële raad die de school vertegenwoordigt bij het bestuur.

De schoolbegroting, het formatieplan, het schoolplan en het schooljaarplan worden door de MR goedgekeurd. Ook kan de raad gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken betreffende de school. De raad komt ongeveer zes maal per jaar bijeen en bestaat uit ouders en leden van het team. De directeur is adviserend lid en vertegenwoordigt eveneens het bevoegd gezag. Ouders worden eenmaal per jaar uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de MR. In het geval er meerdere kandidaten zijn voor een vacaturen worden er verkiezingen georganiseer

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

 Kindcentrum De Linde

Directeur: Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl