Informatie

Op deze pagina ziet u een overzicht van de belangrijkste documenten van onze school. 

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Centrum voor jeugd en gezin Pekela (PDF)
Schoolgids 2020-2021 (PDF)
Jaarboekje 2020-2021 (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Model-protocol Medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Gedragscode (PDF)

 OBS De Linde

Clusterdirecteur: Mevr. Annet Wortelboer

Adjunct-directeur: Dhr. Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl