Informatie

Op deze pagina ziet u een overzicht van de belangrijkste documenten van onze school en van onze stichting SOOOG. 

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Informatieflyer peuterspeelgroep, voor- en buitenschoolse opvang (PDF)
Jaarboekje 2023-2024 (PDF)
Schoolplan 2023-2027 (PDF)
Schooljaarplan 2023-2024 (PDF)
Schooljaarverslag 2022-2023 (PDF)
Folder Stichting Leergeld (PDF)
Folder Jeugdfonds Sport en Cultuur (PDF)
Kindcentrumgids 2023-2024 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Model-protocol Medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Gedragscode (PDF)
(PDF)

 Kindcentrum De Linde

Directeur: Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl