Informatie

Op deze pagina ziet u een overzicht van de belangrijkste documenten van onze school. 

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Centrum voor jeugd en gezin Pekela (PDF)
Informatieflyer peuterspeelgroep, voor- en buitenschoolse opvang (PDF)
Jaarboekje 2022-2023 (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023 (PDF)
Kindcentrumgids 2022-2023 (PDF)
Schooljaarplan 2022-2023 (PDF)
Schooljaarverslag 2021-2022 (PDF)
Schoolplan 2019-2023 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Model-protocol Medicijnverstrekking (PDF)
Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Gedragscode (PDF)

 Kindcentrum De Linde

Directeur: Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl