PSG De Tijgers

Peuterspeelgroep De Tijgers:

De peuterspeelgroep De Tijgers is gevestigd in Kindcentrum De Linde. De groepsruimte bevindt zich in de vleugel waar ook de groepen 1/2 zijn gesitueerd. De peuterspeelgroep heeft een eigen ingang. De groepsruimte wordt in de middag gebruikt voor BSO De Poema’s. Peuterspeelgroep De Tijgers maakt gebruik van een prachtig buitenterrein, met veel groen, waar samen met de kinderen van de groepen 1 en 2 dagelijks wordt gespeeld. Peuters kunnen hier naar hartenlust vrij buitenspelen. Tevens is er een speellokaal met diverse gym- en speelmaterialen aanwezig.

Peuterspeelgroep De Tijgers biedt opvang aan peuters van 2,5 tot 4 jaar. Indien er recht op kinderopvangtoeslag is kan uw kind vanaf 2 jaar geplaatst worden.

 

VVE:

De wijkverpleegkundige, kinderarts, consultatiebureauarts of maatschappelijk werker kan voor peuters een indicatie schrijven. Deze indicatie, ook wel een VVE-indicatie genoemd, betekent dat het goed is voor deze peuters om extra naar de peuterspeelgroep te gaan. Deze peuters kunnen een extra steuntje in de rug goed gebruiken, bijvoorbeeld op het gebied van taal. Deze extra ondersteuning draagt bij aan een zo goed mogelijke start op de basisschool.

 

Openingstijden peuterspeelgroep De Tijgers:

De peuterspeelgroep is van 8.15 uur tot 12.15 uur open op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend, gedurende 40 weken per jaar (gedurende de schoolvakanties is de locatie dicht). Het eerste kwartier staat de koffie en thee voor u klaar!

  

Contactgegevens locatie PSG De Tijgers:

Bezoekadres: Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela
Telefoon: (0597) 431 844

 

Contactgegevens klantadvies Stichting Kinderopvang KiWi:

Bezoekadres: Zaanstraat 47a
9673 CA Winschoten
Telefoon: (0597) 431 844
E-mail: kiwi@kinderopvangkiwi.nl
Contactpersoon: Mw. Wiesje Stadlander (leidinggevende)
Internet: www.kinderopvangkiwi.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderopvangkiwi/

 

Enthousiast geworden en uw zoon/dochter direct aanmelden? Dat kan!

 Klik hier om uw zoon/dochter direct aan te melden

 

Download hieronder de locatiewijzer van PSG De Tijgers voor nog meer informatie:

Locatiewijzer PSG De Tijgers (PDF)

Download hieronder het inspectierapport van PSG De Tijgers. De inspectie is uitgevoerd op dinsdag 30 november 2021. Het inspectierapport is vastgesteld op dinsdag 7 december 2021.

Inspectierapport PSG De Tijgers (PDF)

 Kindcentrum De Linde

Directeur: Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl