BSO De Poema's

BSO De Poema’s voor kinderen van 4 tot 12 jaar (maximaal 33 kinderen):

BSO De Poema’s bevindt zich in Kindcentrum De Linde. Op de BSO sluiten we zoveel mogelijk aan bij de leefwereld, interesses en talenten van de kinderen. Een middag op de BSO beginnen we samen. De pedagogisch medewerker vangt de kinderen op en dan is er eerst tijd om samen fruit te eten en te drinken en bij te praten over de schooldag of over andere dingen waar de kinderen mee bezig zijn. Daarna is het tijd om binnen en buiten te spelen, te bewegen en te ontdekken. Ook vinden we het belangrijk om zowel binnen als buiten lichamelijk actief te zijn en veel te bewegen. Binnen maken we gebruik van een groepsruimte die op vier ochtenden in de week gebruikt wordt door PSG De Tijgers (peuterspeelgroep). In deze ruimte zijn een aantal hoeken ingericht waar de jongste kinderen heerlijk kunnen spelen. Zo is er een bouwhoek, een leeshoek, een huishoek en staat er een zandtafel. De BSO maakt daarnaast gebruik van een mooie vide in de ruimte, dit is een plek waar de oudere kinderen kunnen spelen met technisch lego, gezelschapsspelletjes kunnen doen of gewoon even kunnen ontspannen. In het speellokaal kunnen de kinderen van de BSO bal- en tikspelletjes doen. Tot slot is er in het kindcentrum nog een fijne techniekruimte, waar bijvoorbeeld geklust en geverfd kan worden. Buiten zijn er meerdere goed afgeschermde pleinen met veel groen, speeltoestellen en een zandbak. De kinderboerderij, de sporthal, de voetbalvelden en een parkje bevinden zich in de directe omgeving van het kindcentrum. 

 

Openingstijden:

BSO De Poema’s is gedurende de schoolweken geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, aansluitend op de schooltijden van De Linde van 14.00-18.00 uur.

 

Extra diensten:

• Verlengde opvang is mogelijk tot 18.30 uur;


• BSO tijdens margedagen van de basisscholen, bij voldoende aanmeldingen (minimaal 3-4 kinderen);


• Vakantie opvang (afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de vakantie opvang zijn op verschillende locaties: op de hoofdlocatie aan de Zaanstraat in Winschoten, op BSO De Leeuwen in Oude Pekela, of op BSO De Poema’s zelf);


• VSO, vroege opvang, is mogelijk vanaf 07.00 uur op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Mocht u hiervoor interesse hebben, neemt u dan contact op met Klantadvies.

 

Contactgegevens locatie BSO De Poema’s:

Bezoekadres: Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela
Telefoon: (0597) 431 844
Telefoon BSO: 06-82950485

 

Contactgegevens Klantadvies Stichting Kinderopvang KiWi:

Bezoekadres: Zaanstraat 47a
9673 CA Winschoten
Telefoon: (0597) 431 844
E-mail: kiwi@kinderopvangkiwi.nl
Contactpersoon: Mw. Wiesje Stadlander (leidinggevende)
Internet: www.kinderopvangkiwi.nl
Facebook: www.facebook.com/kinderopvangkiwi/

 

Download hieronder de locatiewijzer van BSO De Poema's voor nog meer informatie:

Locatiewijzer BSO De Poema's (PDF)

 

Download hieronder het inspectierapport van BSO De Poema's. De inspectie is uitgevoerd op dinsdag 30 november 2021. Het inspectierapport is vastgesteld op dinsdag 7 december 2021.

Inspectierapport BSO De Poema's (PDF)

 Kindcentrum De Linde

Directeur: Simon van der Werff

Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela

0597-646004

obsdelinde@sooog.nl