De Linde…..méér dan onderwijs alleen.

icon-arm

Wie is wie?

 

Greetje Brul – Juf Greetje is de leerkracht van onze jongste leerlingen. Zij is hier speciaal voor opgeleid en krijgt het voor elkaar elk kind zich snel thuis te laten voelen.

Gea van Hemmen – Juf Gea is eveneens specifiek opgeleid voor het jonge kind en is de leerkracht van groep 2. Naast de lesgevende taken is Juf Gea de intern begeleider voor de groepen 1 t/m 4.

Katriena Drent en Martine Trijbels – Juf Katriena en Juf Martine vormen een duo in groep 3 en 4. De basis van het leren lezen en rekenen is enorm belangrijk. Door nauw samen te werken met de ouders weten zij het maximale resultaat te bereiken.

Hilda Wildeman – Juf Hilda is verantwoordelijk voor groep 4 en 5. Ook wanneer het moeilijk gaat, geeft zij door haar rust kinderen veel vertrouwen.

Mieke Eerkens-  juf Mieke is leerkracht van groep  6.

Tiebinus Koets – Meester Koets weet humor en hard werken uitstekend te combineren. De kinderen in groep 7 profiteren er maximaal van.

Menno Lesterhuis – Een vakbekwame en gedegen leerkracht die al vele groepen 8 succesvol heeft afgeleverd aan het vervolgonderwijs.

Bert Edens – vervult drie dagen in de week de functie van conciërge.

Geert Buurmeijer – vervult als vrijwilliger de functie van conciërge.

Korrie Tonnis – Korrie is verantwoordelijk voor de administratie van de school. Zij is tevens management-assistent.

Simon van der Werff – Simon is schoolcoördinator  en ondersteunt het team bij het onderwijs aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.

Annet Wortelboer – Clusterdirecteur van de school. Zij  geeft ook leiding aan odbs Theo Thijssen, obs Drieborg en obs De Tweemaster.