De Linde…..méér dan onderwijs alleen.

icon-arm

Wat u moet weten

Het internet biedt een schat aan oefenprogramma’s en informatie. Veel vragen kunnen mert behulp van het internet worden beantwoord. De computer is bij uitstek geschikt voor het spelen van spelletjes. Veel spelletjes kunnen ook worden gebruikt bij het oefenen en aanleren van vaardigheden. We nodigen u uit hiernaar op zoek te gaan.

 

 

http://www.jmouders.nl/

http://www.voo.nl/

http://www.onderwijsinspectie.nl/

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw#ref-minocw

http://www.oudersbijdeles.nl/

http://www.zappelin.nl/ouderinfo

http://www.50tienregsvr.nl/50tien.htm

http://www.ouders.net/

http://www.kinderconsument.nl/

http://www.makkelijklezenplein.nl/