De Linde…..méér dan onderwijs alleen.

icon-arm

Ouders

Op het moment dat het kind naar school gaat, is het onderwijs en de opvoeding de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Een goede onderlinge communicatie is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen samenwerken. Ouders onderschatten soms hun enorme invloed op het schoolsucces van hun kinderen. In het document ‘Wederzijdse verwachtingen’ staat er meer over te lezen.

We willen het beste uit onze leerlingen halen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we u, als ouders, bij nodig. We delen een gezamenlijk belang, namelijk te zorgen dat de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk verloopt en dat zij zich prettig voelen op school. Daarom is een goede samenwerking met ouders voor ons belangrijk. Zo stellen wij het op prijs om van u te horen hoe u vindt dat de ontwikkeling en het leren van uw kind verloopt. Van onze kant laten wij u weten hoe wij daar, op basis van onze ervaringen en toetsgegevens, naar kijken. De groepsleraar is voor u de persoon met wie u dit gesprek voert.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in uw mening als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij nog kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Er bestaat altijd de gelegenheid uw mening te laten horen, maar ouders worden ook speciaal uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst hun mening te geven. De school laat ouders steeds weten wat er met de suggesties gebeurt.