De Linde…..méér dan onderwijs alleen.

icon-arm

Ouderraad

De ouderraad is een commissie die onder verantwoordelijkheid van het team ondersteuning verleent bij allerlei activiteiten in en om de school.  Een spelletjesdag, Sinterklaas en Kerst, acties, de laatste schooldag enz. De ouderraad komt ongeveer tien maal per jaar bijeen.