De Linde…..méér dan onderwijs alleen.

Protocol voorkoming lesuitval

Protocol Voorkoming Lesuitval versie 06-2017 De Linde Theo Thijssen (1)

Verslag MR 2015-2016

jaarverslag MR 2015-2016

Schoolbericht 526

Schoolberichten550

Jeugdsportfonds, alle kinderen moeten kunnen sporten

jeugdsportfonds

Wederzijdse verwachtingen

(L) Wederzijdse verwachtingen ouders

Iban nummer

Voor het betalen van het schoolfonds/schoolreis geld op rekening van de ouderraad van o.b.s. De Linde is het Iban nummer van de rekening:   NL82RABO0143172034

Links voor ouders

www.ouders.nl www.jmouders.nl www.voo.nl www.onderwijsinspectie.nl www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw#ref-minocw www.oudersbijdeles.nl www.zappelin.nl/ouderinfo www.50tienregsvr.nl/50tien.htm www.ouders.net www.kinderconsument.nl www.makkelijklezenplein.nl www.ggd.nl www.lentis.nl    

Ouderbetrokkenheid

Uit het tevredenheidsonderzoek wordt duidelijk dat onze school als goed bekend staat. Door ouders te raadplegen die kind(eren) op De Linde hebben gehad, kunt u een beeld krijgen hoe zij de school hebben ervaren. Wanneer het om kwaliteit gaat, zijn ouders voor ons de belangrijkste factor. Door goed naar ouders te luisteren krijgen we de […]

Schoolberichten

De schoolberichten worden ongeveer eens in de twee weken uitgegeven. In het schoolbericht leest u over actuele zaken die de school betreffen. Het bericht ontvangt u op papier, via de mail en is op de site te lezen. De gekopieerde versie komt op termijn te vervallen. Download hieronder het schoolbericht. Schoolberichten537 Schoolberichten538 Schoolberichten539(     […]

Wat u moet weten

Het internet biedt een schat aan oefenprogramma’s en informatie. Veel vragen kunnen mert behulp van het internet worden beantwoord. De computer is bij uitstek geschikt voor het spelen van spelletjes. Veel spelletjes kunnen ook worden gebruikt bij het oefenen en aanleren van vaardigheden. We nodigen u uit hiernaar op zoek te gaan.     http://www.jmouders.nl/ […]