De Linde…..méér dan onderwijs alleen.

icon-arm

Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor. De Linde/Theo Thijssen vormt daarop geen uitzondering. Alhoewel het pesten op onze school niet buiten proportie is, willen we er toch in het bijzonder aandacht aan schenken, omdat de gevolgen van pesten ernstig zijn. Pesten komt voor in alle leeftijdscategorieën. Het kan in groep 8 gebeuren, maar ook in groep 1.

Het is een probleem dat wij onder ogen zien en dat op onze school een serieuze aanpak verdient. Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

pestprotocol